Fysiotherapie

Arbeidsgerelateerde klachten zijn klachten die veelal worden veroorzaakt door uw beroep of door een houding die u in het dagelijks leven veelvuldig aanneemt. RSI is een voorbeeld van een beroepsgerelateerde klacht welke vaak voorkomt. Behalve het verhelpen van de klacht is ook de aanpak van de oorzaak (bijvoorbeeld werkhouding) van de klacht een belangrijk onderdeel van het behandeltraject.

Stuur een mail naar

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u vragen te stellen en te onderzoeken. Op basis daarvan stelt de fysiotherapeut – samen met u – een behandelplan op.

Dit is maatwerk, elk individu en iedere klacht zijn immers anders en vragen om een individuele aanpak. De behandelingen die hierop volgen, duren per keer ongeveer een half uur. Indien nodig maken wij gebruik van elkaars expertise en zullen wij u adviseren zich (ook) door een collega therapeut te laten behandelen.

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig om bij ons behandeld te worden.

De meest voorkomende therapievormen zijn bewegingstherapie, massage en fysiotechniek. Deze therapievormen worden vaak in combinatie toegepast.

Bewegingstherapie wordt ook wel oefentherapie genoemd en is de belangrijkste pijler van de fysiotherapie. Deze therapie wordt gebruikt om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden, spierkracht te vergroten, een betere houding, evenwicht of ademhalingstechniek aan te leren, conditie op te bouwen en om te leren ontspannen.

Massage is al eeuwenlang een veel gebruikt hulpmiddel tegen pijn. Massage wordt bovendien gebruikt om de bloedsomloop in weefsels te bevorderen en spierspanning te verminderen.

Onder fysiotechniek vallen onder meer warmtebehandeling, ijspakkingen, elektrotherapie en ultrageluidtherapie. Deze technieken worden vooral ingezet om het herstel van weefsel te stimuleren om de pijn te verlichten.

De therapeuten van Beens + Hafkamp staan ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden basiseisen zoals een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen worden gebruikt.

Wij staan bovendien ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Vanuit het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, wordt toegelaten tot het Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF.